Paitsi että kirjanpitovelvollisuudesta säädetään laissa, kirjanpitoa tarvitaan niin arvonlisäveron laskemista, kuin tulosseurantaa varten ja se on olennainen osa liikkeenjohdon työkalupakissa. Kirjanpitäjien väitetään olevan vastuussa niin kirjoitustaidon kehittämisestä kuin Ranskan vallankumouksestakin.